608/2002

Given i Helsingfors den 12 juli 2002

Lag om ändring av 70 § jaktlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i jaktlagen av den 28 juni 1993 (615/1993) 70 § 4 mom. som följer:

70 §
Rättshandlingsförmåga, namntecknare, delgivning till sammanslutning och tjänsteansvar

På styrelsemedlemmarna och funktionärerna i centralorganisationen, jaktvårdsdistrikten och jaktvårdsföreningarna tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de utför uppdrag enligt denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

RP 77/2001
LaUB 10/2002
RSv 85/2002

Helsingfors den 12 juli 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.