586/2002

Given i Helsingfors den 12 juli 2002

Lag om upphävande av 6 § 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 6 § 2 mom. lagen den 13 december 2001 om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området (1230/2001).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

Den självfinansieringsandel som inverkar på statsandelen för kommunernas social- och hälsovård beräknas i enlighet med denna lag från ingången av 2002.

RP 74/2002
ShUB 11/2002
RSv 84/2002

Helsingfors den 12 juli 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.