584/2002

Given i Helsingfors den 4 juli 2002

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av 2 § handels- och industriministeriets beslut om formerna för meddelanden i anslutning till utredningen av handeln med el

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut

ändras 2 § i handels- och industriministeriets beslut av den 21 juli 1999 om formerna för meddelanden i anslutning till utredningen av handeln med el (825/1999):

2 §
Former för meddelanden

Anmälningar enligt 3 § 2 och 4 mom. i det beslut av handels- och industriministeriet som nämns i 1 § skall göras i enlighet med meddelandet Extended DELFOR.D96A, som har godkänts av Ediel Nordic Forum, den 7.5.2001 uppdaterade versionen 2.3 av tillämpningsguiden IG som ansluter sig till detta samt en rapport om den allmänna tillämpningsguiden för meddelandeförmedlingen Ediel, som har godkänts av Elenergiförbundet rf i den version som har uppdaterats 10.6.2002.

Anmälningar enligt 4 § och 5 § 1 mom. i det beslut av handels- och industriministeriet som nämns i 1 § skall göras i enlighet med meddelandet MSCONS.D96A, som har godkänts av Ediel Nordic Forum, den 7.5.2001 uppdaterade versionen 2.3 av tillämpningsguiden IG som anknyter till detta samt en rapport om den allmänna tillämpningsguiden för meddelandeförmedlingen Ediel, som har godkänts av Elenergiförbundet rf i den version som har uppdaterats 10.6.2002.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2002.

De bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft kan dock tillämpas till den 1 februari 2003.

Helsingfors den 4 juli 2002

Minister
Jari Vilén

Överinspektör
Petteri Kuuva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.