542/2002

Given i Helsingfors den 19 juni 2002

Statsrådets förordning om ändring av bilagan till förordningen om humanistiska och naturvetenskapliga examina

I enlighet med statrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras del I av den förteckning soom utgör bilaga till förordningen den 18 mars 1994 om humanistiska och naturvetenskapliga examina (221/1994), sådan den lyder i förordning 807/1999, som följer:Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 juni 2002

Undervisningsminister
Maija Rask

Överinspektör
Johanna Wallius

Statrådets förordning Nr 542

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.