526/2002

Givet i Åbo den 16 maj 2002

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras i kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/1993) 6 kap. 25 §, sådan den lyder delvis ändrad i beslut 1692/1995, som följer:

6 kap.

Tjänsteinnehavare och arbetstagare

25 §

Har endast en behörig sökande sökt tjänsten som kyrkoherde eller finns det på grund av att ansökan återtagits eller av någon annan orsak endast en behörig sökande, skall domkapitlet bereda kyrkorådet eller församlingsrådet tillfälle att avge utlåtande om valförslagets uppgörande. Härvid kan kyrkorådet eller församlingsrådet be domkapitlet att på nytt ledigförklara tjänsten.

Om ingen ny behörig sökande till tjänsten anmäler sig under den nya ansökningstiden skall domkapitlet göra upp ett valförslag eller av vägande skäl besluta att förfarandet för besättande av tjänsten förfaller.

Sedan förfarandet för besättande av tjänsten förfallit skall tjänsten förklaras ledig att sökas senast inom ett år efter ansökningstidens utgång på det sätt som föreskrivs i 21 §.


Detta beslut träder i kraft den 1 juli 2002.

Åbo den 16 maj 2002

På kyrkomötets vägnar


Jukka Paarma ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.