524/2002

Givet i Åbo den 8 maj 2001

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

fogas till 19 kap. kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/1993) en ny 7 § i stället för den 7 § som upphävts genom kyrkomötets beslut 296/2000, som följer:

19 kap.

Stiftets övriga förvaltning

A. Domkapitlet
7 §

Biskopsmötet kan ge närmare anvisningar om det förfarande som avses i 19 kap. 8 § kyrkolagen.


Detta beslut träder i kraft den 1 maj 2002.

Åbo den 8 maj 2001

På kyrkomötets vägnar


Jukka Paarma ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.