519/2002

Given i Helsingfors den 14 juni 2002

Lag om ändring av 7 § lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) 7 § 2 mom. som följer:

7 §
Straff

Bestämmelser om straff för fiske som i strid med förordningar om Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik eller beslut eller bestämmelser som meddelats med stöd av förordningarna sker med fiskeredskap eller fiskemetoder som är förbjudna eller under sådan tid fiske är förbjudet finns i 48 a kap. 2 § 1 mom. 3 punkten strafflagen (39/1889).


Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

RP 203/2001
LaUB 7/2002
RSv 62/2002

Helsingfors den 14 juni 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.