517/2002

Given i Helsingfors den 14 juni 2002

Lag om ändring av lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 7 § lagen den 28 juni 1993 om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993) ett nytt 2 mom. som följer:

7 §

Bestämmelser om straff för försummelse att betala jaktvårdsavgift finns i 74 § 2 mom. 9 punkten jaktlagen.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

RP 203/2001
LaUB 7/2002
RSv 62/2002

Helsingfors den 14 juni 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.