510/2002

Given i Helsingfors den 13 juni 2002

Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från utrikesministeriet,

ändras i förordningen den 16 augusti 1996 tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen (627/1996) 1 § 1 mom. 16 punkten, sådan den lyder i förordning 739/2001, samt

fogas till 1 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda förordning 739/2000, en ny 17 punkt som följer:

1 §

Vid tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen är följande brott internationella brott:


16) brott mot personal i FN-insatser och därtill anknuten personal som avses i konventionen om skydd av personal i FN-insatser och därtill anknuten personal (FördrS 2―3/2001),

17) brott som riktas mot allmän plats, statlig eller annan offentlig anläggning, allmänt transportsystem eller infrastrukturanläggning enligt den internationella konventionen om bekämpande av bombattentat av terrorister (FördrS 60/2002).



Denna förordning träder i kraft den 27 juni 2002.

Helsingfors den 13 juni 2002

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Ambassadråd
Marja Lehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.