497/2002

Given i Helsingfors den 14 juni 2002

Lag om ändring av lagen om tobaksaccis

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1994 om tobaksaccis (1470/1994) 3 § 1 mom. 3 och 4 punkten samt

fogas till 10 § en ny 3 punkt som följer:

3 §

Med cigarrer och cigariller avses tobaksrullar, som kan rökas som sådana och


3) som är fyllda med en riven blandning och med yttre täckblad av cigarrers normala färg som täcker produkten helt och i förekommande fall inkluderar filtret, men i fråga om cigarrer med munstycke, inte munstycket och med täckblad båda av rekonstituerad tobak, om styckevikten utan filter eller munstycke är minst 1,2 gram och om det yttre täckbladet är anbringat i spiralform med en spetsig vinkel på minst 30 grader mot cigarrens längdaxel,

4) som är fyllda med en riven blandning och med yttre täckblad av cigarrers normala färg, av rekonstituerad tobak som täcker produkten helt och i förekommande fall inkluderar filtret, men i fråga om cigarrer med munstycke, inte munstycket, om styckevikten utan filter eller munstycke är minst 2,3 gram och om omkretsen är minst 34 millimeter på minst en tredjedel av längden.


10 §

Förutom vad lagen om påförande av accis stadgar är accisfria,


3) i 7 § nämnda tobaksprodukter som en auktoriserad lagerhållare levererar för konsumtion annanstans inom Europeiska gemenskapens område än i Finland.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

RP 31/2002
FiUB 5/2002
RSv 68/2002
Rådets direktiv 2002/10/EG, EGT nr L 46, 12.2.2002, s. 26

Helsingfors den 14 juni 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.