459/2002

Given i Helsingfors den 5 juni 2002

Lag om ändring av lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 22 april 1999 om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet (565/1999) en ny 21 a § som följer:

21 a §
Identifiering av direktmarknadsföring

Då direktmarknadsföring bedrivs via elektronisk post utan att abonnenten i förväg har gett tillstånd till det skall de elektroniska meddelandena vara klart och entydigt identifierbara som marknadsföring så snart som mottagaren tar emot dem.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

RP 194/2001
EkUB 4/2002
RSv 44/2002
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG (300L0031); EGT nr L 178, 17.7.2000, s. 1

Helsingfors den 5 juni 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.