442/2002

Given i Helsingfors den 31 maj 2002

Lag om ändring av trafikförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i trafikförsäkringslagen av den 26 juni 1959 (279/1959) 17 a §, sådan den lyder i lag 361/1993, samt

ändras 21 b §, sådan den lyder i lag 990/1999, som följer:

21 b §

I fråga om tystnadsplikten för den som är anställd hos trafikförsäkringscentralen eller som centralen anlitar som sakkunnig på grundval av ett uppdrag samt i fråga om utlämnande av uppgifter som omfattas av tystnadsplikten och i fråga om brott mot tystnadsplikten gäller i tillämpliga delar 18 kap. 6, 6 b och 6 c § lagen om försäkringsbolag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 16/2002
TrUB 3/2002
RSv 38/2002

Helsingfors den 31 maj 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.