412/2002

Given i Helsingfors den 24 maj 2002

Lag om ändring av 24 § lagen om privat hälso- och sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 9 februari 1990 om privat hälso- och sjukvård (152/1990) 24 § 3 mom. och

ändras 24 § 1 mom. som följer:

24 §
Övriga straffstadganden

Om straff för tillhandahållande av privata hälso- och sjukvårdstjänster utan tillstånd bestäms i 44 kap. 3 § strafflagen.Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

RP 17/2001
LaUB 5/2002
RSv 35/2002

Helsingfors den 24 maj 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.