381/2002

Given i Helsingfors den 22 maj 2002

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättning för kostnaderna för uppföljningen av och forskningen kring spelberoende

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om de avgifter som tas ut till staten för uppgifter som anges i 52 § lotterilagen (1047/2001).

2 §
Avgift för offentligrättsliga prestationer

För uppföljningen av och forskningen kring de problem som orsakas av deltagande i lotterier (spelberoende) tas hos penningspelssammanslutningarna ut en avgift som motsvarar de totalkostnader som verksamheten orsakar social- och hälsovårdsministeriet.

Avgiften fördelas på penningspelssammanslutningarna enligt följande fördelningsgrund:

1) en penningspelssammanslutning som beviljats ett penningspelstillstånd som avses i 11 § 2 mom. 1 punkten lotterilagen för anordnande av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel, 45 procent,

2) en penningspelssammanslutning som beviljats ett penningspelstillstånd som avses i 11 § 2 mom. 2 punkten lotterilagen för tillhandahållande av penningautomater, anordnande av kasinospel och bedrivande av kasinoverksamhet, 45 procent, samt

3) en penningspelssammanslutning som beviljats ett penningspelstillstånd som avses i 11 § 2 mom. 3 punkten lotterilagen för anordnande av totospel, 10 procent.

3 §
Debitering

Avgiften tas ut enligt betalningsperioder i efterskott. Betalningsperioderna är januari-juni och juli-december.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2002.

Helsingfors den 22 maj 2002

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Konsultativ tjänsteman
Matti Pulkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.