310/2002

Given i Helsingfors den 18 april 2002

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 11 § förordningen om meteorologiska institutet

I enlighet med statsrådet beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen den 17 februari 1995 om meteorologiska institutet (212/1995) 1 och 11 §, av dem 11 § sådan den lyder i förordning 772/1997, som följer:

1 §

Meteorologiska institutet skall inom sitt verksamhetsområde svara för observations-, forsknings- och serviceverksamhet som gäller områdena för meteorologi, geomagnetism och rymdfysik samt luftkvalitet. Institutet skall dessutom svara för det internationella samarbetet på området, för produktion av administrativa och tekniska stödtjänster inom rymdforskningen samt för övriga uppgifter som ankommer på institutet enligt bestämmelserna.

11 §

Av generaldirektören krävs högre högskoleexamen, god förtrogenhet med institutets verksamhetsområde och i praktiken visad ledarförmåga samt erfarenhet av ledarskap.

Av en direktör eller någon annan chef för ett resultatområde för forskning krävs doktorsexamen, i praktiken visad ledarförmåga, förmåga att utföra utvecklingsarbete och god förtrogenhet med uppgifterna inom sitt resultatområde.

Av en direktör eller någon annan chef för ett annat resultatområde än forskning krävs högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga, förmåga att utföra utvecklingsarbete och god förtrogenhet med uppgifterna inom sitt resultatområde.

Av en forskningsprofessor krävs doktorsexamen, i praktiken visad ledarförmåga och förtjänstfull verksamhet inom forsknings- och utvecklingsuppgifter på området i fråga.

Generaldirektören, såvida han eller hon har avlagt doktorsexamen, samt ett resultatområdes chef som har avlagt doktorsexamen och en forskningsprofessor har professors titel. Chefen för det administrativa resultatområdet har förvaltningsdirektörs titel.


Denna förordning träder i kraft den 25 april 2002.

Helsingfors den 18 april 2002

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Regeringsråd
Aila Salminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.