298/2002

Given i Helsingfors den 19 april 2002

Lag om ändring av lagen om utlämning för brott

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 7 juli 1970 om utlämning för brott (456/1970) 4 § 4 mom., sådant det lyder i lag 182/1999, som följer:

4 §

Den som i en främmande stat har dömts för en gärning som avses i 1―3 mom. får utlämnas endast om den utmätta påföljden omfattar förlust av friheten i minst fyra månader.Syftet med denna lag är att sätta i kraft artikel 2.1 i europeiska konventionen om utlämning för brott (FördrS 32―33/1971) sådan Finland har förbundit sig till den.

Denna lag träder i kraft den 24 april 2002.

RP 209/2001
LaUB 1/2002
RSv 5/2002

Helsingfors den 19 april 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Tf. utrikesminister, Statsminister
Paavo Lipponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.