293/2002

Given i Helsingfors den 18 april 2002

Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen den 28 juni 1994 om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) 3 § 6 mom., sådant det lyder i förordning 204/2002, som följer:

3 §
Studerandes rätt att vara verksamma i legitimerade yrkesutbildade personers uppgifter

En studerande som avses i 1―5 mom. får dock inte tillfälligt vara verksam i legitimerade yrkesutbildade personers uppgifter när mer än tio år har förflutit från det att studierna inleddes. Av särskilda skäl kan en sådan studerande vara verksam i legitimerade yrkesutbildade personers uppgifter längst fram till den 31 augusti 2003.


Denna förordning träder i kraft den 22 april 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 18 april 2002

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Regeringsråd
Marja-Liisa Partanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.