288/2002

Given i Helsingfors den 11 april 2002

Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om förundersökning och tvångsmedel

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

fogas till 2 § förordningen den 17 juni 1988 om förundersökning och tvångsmedel (575/1988) ett nytt 2 mom. som följer:

2 §
Överföring av anmälan

När en målsägande till polisen eller till någon annan förundersökningsmyndighet anmäler ett brott som har begåtts inom en annan medlemsstat i Europeiska unionen skall målsägandens anmälan och yrkanden sändas till den behöriga myndigheten i den medlemsstat inom vars område brottet har begåtts, om det är fråga om ett allvarligt brott eller om målsäganden inte har kunnat göra anmälan i den stat där gärningen begicks.


Denna förordning träder i kraft den 22 april 2002.

Helsingfors den 11 april 2002

Justitieminister
Johannes Koskinen

Lagstiftningsråd
Mari Aalto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.