283/2002

Given i Helsingfors den 12 april 2002

Lag om ändring av 1 b och 24 d § lagen om polisens personregister

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 7 april 1995 om polisens personregister (509/1995) 1 b § 2 mom. 7 punkten, sådan den lyder i lag 178/2002, samt

ändras 1 b § 2 mom. 6 punkten och 24 d § 1 mom. 1 punkten, sådana de lyder i nämnda lag 178/2002, som följer:

1 b §
Datasystemet för förvaltningsärenden

Delregister inom datasystemet för förvaltningsärenden är


6) säkerhetsbranschens tillsynsregister,


24 d §
Utplåning av uppgifter ur datasystemet för förvaltningsärenden

Ur databasen inom datasystemet för förvaltningsärenden och dess separata delregister utplånas uppgifter enligt följande:

1) ur identitetskortsregistret, passregistret samt säkerhetsbranschens tillsynsregister uppgifterna om tillstånd, auktorisation eller godkännande då 10 år har förflutit sedan utgången av tillståndets, auktorisationens eller godkännandets giltighetstid samt uppgifter om avslag på ansökan, uppgifter om återkallelse, hinder och anmärkningar samt uppgifter om utlåtanden, då 10 år har förflutit sedan ansökan avslogs, anteckning gjordes om återkallelse, hinder eller anmärkning eller utlåtande lämnades,Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

RP 69/2001
FvUB 24/2001
RSv 193/2001

Helsingfors den 12 april 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Ville Itälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.