272/2002

Given i Helsingfors den 5 april 2002

Lag om ändring av lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 4 augusti 2000 om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (713/2000) en ny 6 a § som följer:

6 a §
Rätt att vara rättegångsombud

Såsom rättegångsombud eller rättegångsbiträde i ett ärende i anknytning till skuldsanering får anlitas en person som avses i 6 § och som uppfyller behörighetsvillkoren i 15 kap. 2 § 4 mom. rättegångsbalken.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2002.

RP 82/2001
LaUB 22/2001
RSv 182/2001

Helsingfors den 5 april 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.