237/2002

Given i Helsingfors den 22 mars 2002

Handels- och industriministeriets förordning om högsta tillåtna halter av vissa främmande ämnen i livsmedel

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 48 § livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/1995):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller högsta tillåtna halt för vissa främmande ämnen i livsmedel.

2 §
Högsta tillåtna halter av främmande ämnen i livsmedel

De högsta tillåtna halterna av vissa främmande ämnen i livsmedel anges i den förteckning som utgör bilaga till denna förordning.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 5 april 2002.

Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 1 mars 1996 om högsta halter av vissa av de vanligaste kontaminanterna i livsmedel (134/1996).

Helsingfors den 22 mars 2002

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Liisa Rajakangas

Bilaga

HÖGSTA TILLÅTNA HALTER AV DE VANLIGASTE TUNGMETALLERNA OCH VISSA ANDRA FRÄMMANDE ÄMNEN I LIVSMEDEL
Ämne Högsta halt*)
- livsmedel mg/kg
Aflatoxiner
B1 B2 G1 G2 summa
- andra livsmedel än de som nämns i kommissionens förordning (EG) nr 1529/98 (jordnötter, nötter och torkad frukt samt produkter som tillverkats av dessa, spannmål och bearbetade spannmålsprodukter samt rå mjölk, mjölk avsedd för tillverkning av mjölkbaserade produkter och värmebehandlad mjölk) 0,005
- kryddor 0,01
Akrylnitril 0,02
Erukasyra
- livsmedelsfetter, -oljor och blandningar därav samt livsmedel som innehåller mer än 5 % fett; högsta halt beräknas av den sammanlagda mängden fettsyra i fettdelen 50 000
Glykoalkaloider (solaninglykocider, såsom α-solanin och β-cakonin)
- potatis 200
Indol
- kräftdjur samt beredningar därav 0,25
Koppar
- frukter 10
- matoljor 0,4
- grönsaker 10
Patulin 0,05
Pentakloranisol 0,05
Tenn (12.6.2000/578)
- beredningar förpackade i bleckhölje, utom barnmat och drycker 150
- barnmat 50
- drycker 50
Vinylklorid 0,01

*) i den ätbara delen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.