223/2002

Given i Helsingfors den 22 mars 2002

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 19 och 24 § i trafikministeriets beslut om trafikanordningar

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i trafikministeriets beslut av den 16 mars 1982 om trafikanordningar (203/1982) den punkt i 19 § som gäller vägmärke 318 och den punkt i 24 § som gäller tilläggsskylt 849, sådana dessa punkter lyder i beslut 384/1994, samt

fogas till 24 § i nämnda beslut en ny punkt som gäller tilläggsskylt 848 som följer:

2 kap.

Vägmärken


19 §

Märke 318. Förbjudet att transportera farliga ämnen

Tillsammans med vägmärket skall tilläggsskylt 848 eller 849 alltid användas.


24 §

Tilläggsskylt 848. Förbjudet att transportera farliga ämnen i kategori A.

Giltighetstiden kan anges på samma tilläggsskylt.

Tilläggsskylt 849. Genomfart förbjuden vid transport av farliga ämnen i kategori B.

Giltighetstiden kan anges på samma tilläggsskylt.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2002.

Helsingfors den 22 mars 2002

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Regeringsråd
Jarmo Hirsto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.