219/2002

Utfärdat i Helsingfors den 21 mars 2002

Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut om byggnadscement

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 1 § lagen den 6 mars 1942 om standardisering (197/1942):

1 §

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 7 december 1995 om byggnadscement (1404/1995).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2002.

En granskning av byggnadscementens duglighet som har inletts medan det i 1 § avsedda beslutet är i kraft kan slutföras i enlighet med beslutet före den 15 maj 2002. För byggande enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999) kan utan hinder av miljöministeriets förordning om komplettering av byggbestämmelserna om bärande konstruktioner av den 27 februari 2002 användas cement som godkänts enligt det tidigare förfarandet.

Helsingfors den 21 mars 2002

Minister
Osmo Soininvaara

Regeringsråd
Sven-Eric Roman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.