187/2002

Given i Helsingfors den 7 mars 2002

Statsrådets förordning om ändring av 21 § vägtrafikförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i vägtrafikförordningen av den 5 mars 1982 (182/1982) den punkt i 21 § 3 mom. som gäller tilläggsskylt 849, sådan den lyder i förordning 328/1994, samt

fogas till 21 § 3 mom., sådant det lyder i nämnda förordning 328/1994 och i förordningarna 1257/1994 och 1133/1998, en ny punkt som gäller tilläggsskylt 848 som följer:

21 §

Tilläggsskyltar är


Tilläggsskylt 848

Tilläggsskylten anger att förbudet som angetts med märke 318 gäller transport av farliga ämnen som hör till kategori A enligt kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg.

848. Förbjudet att transportera farliga ämnen i kategori A

Tilläggsskylt 849

Tilläggsskylten anger att förbudet som angetts med märke 318 gäller genomfart vid transport av farliga ämnen som hör till kategori B enligt kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg. Transport är tillåten, om platsen där ämnet lastas eller lossas är belägen inom ett område som de nämnda märkena begränsar. Körning till lastnings- eller lossningsstället skall ske längs den kortaste rutten, och efter lastningen skall fordonet utan dröjsmål flyttas bort från det område som märkena begränsar.

849. Genomfart förbjuden vid transport av farliga ämnen i kategori B


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2002.

Tilläggsskylt 849 i sin utformning enligt de bestämmelser som gällde vid denna förordnings ikraftträdande får användas till utgången av 2004 på det sätt som föreskrivs i kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg.

Helsingfors den 7 mars 2002

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Regeringsråd
Jarmo Hirsto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.