184/2002

Given i Helsingfors den 7 mars 2002

Statsrådets förordning om ändring av 18 § statstjänstemannaförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i statstjänstemannaförordningen av den 14 november 1994 (971/1994) 18 § 2 punkten, sådan den lyder i förordning 761/2001, som följer:

18 §

Bisysslotillstånd beviljas om inte något annat stadgas,


2) domstolstjänstemän av den domstol vid vilken de är anställda, med undantag av hovrättspresident, president i arbetsdomstolen och försäkringsöverdomare i försäkringsdomstolen, vilka beviljas tillstånd av högsta domstolen, och överdomare i förvaltningsdomstol och överdomare i marknadsdomstolen, vilka beviljas tillstånd av högsta förvaltningsdomstolen, samt tingsrätts lagman, som beviljas tillstånd av hovrätten, samtDenna förordning träder i kraft den 15 mars 2002.

Helsingfors den 7 mars 2002

Justitieminister
Johannes Koskinen

Lagstiftningsrådet
Eija Siitari-Vanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.