180/2002

Given i Helsingfors den 8 mars 2002

Lag om ändring av 4 a § straffregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 4 a § 1 mom. straffregisterlagen av den 20 augusti 1993 (770/1993), sådant det lyder i lag 1093/1999, en ny 1 a-punkt som följer:

4 a §

Utöver vad som bestäms i 4 §, lämnas ur straffregistret uppgifter om personer ut till finska myndigheter i ärenden som gäller


1 a) genomförande av i lagen om säkerhetsutredningar (177/2002) avsedda normala säkerhetsutredningar samt begränsade och omfattande säkerhetsutredningar,Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

RP 43/2001
FvUB 26/2001
RSv 197/2001

Helsingfors den 8 mars 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.