163/2002

Given i Helsingfors den 26 februari 2002

Inrikesministeriets förordning om säkerhetsskåp som är avsedda för förvaring av skjutvapen

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 106 § 2 mom. och 119 § 2 mom. 3 punkten skjutvapenlagen den 9 januari 1998 (1/1998), sådant 106 § 2 mom. lyder i lag 601/2001:

1 §
Säkerhetsskåpets överensstämmelse med kraven

Av ett säkerhetsskåp som avses i 106 § 2 mom. skjutvapenlagen krävs att det har visats överensstämma med de krav som ställs i standarden SFS 5870 eller att det i fråga om de krav som gäller dess säkerhetsnivå minst överensstämmer med kraven i en annan, motsvarande i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet godkänd standard för säkerhetsskåp.

2 §
Förankringen av säkerhetsskåpet

Ett säkerhetsskåp vars massa är mindre än 150 kg skall förankras i väggen eller golvet på det sätt som anges i de installationsanvisningar som medföljer säkerhetsskåpet.

3 §
Bedömning av standarder

Inrikesministeriet kan ge utlåtande om huruvida en annan i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet godkänd standard skall anses vara sådan att den i fråga om de krav som gäller säkerhetsnivån motsvarar minst standard SFS 5870.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2002.

Anmält enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG.

Helsingfors den 26 februari 2002

Inrikesminister
Ville Itälä

Överinspektör
Mika Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.