143/2002

Given i Helsingfors den 21 februari 2002

Statsrådets förordning om ändring av 2 § statsrådets förordning om utnämning av domare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 17 maj 2000 om utnämning av domare (427/2000) 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 162/2001, som följer:

2 §
Ledigförklaring av tjänster

Domstolarna förklarar domartjänster lediga enligt följande:

1) högsta domstolen förklarar lediga att sökas tjänsterna som hovrättspresident och tjänsten som försäkringsöverdomare och president vid arbetsdomstolen,

2) högsta förvaltningsdomstolen förklarar lediga att sökas tjänsterna som överdomare vid förvaltningsdomstolarna och tjänsten som överdomare vid marknadsdomstolen,

3) den behöriga hovrätten förklarar lediga att sökas tjänsterna som hovrättslagman, hovrättsråd, lagman vid tingsrätterna, tingsdomare samt jordrättsingenjör,

4) den behöriga förvaltningsdomstolen förklarar lediga att sökas tjänsterna som förvaltningsrättsdomare,

5) försäkringsdomstolen förklarar lediga att sökas tjänsterna som försäkringsdomare,

6) arbetsdomstolen förklarar ledig att sökas tjänsten som arbetsdomstolsråd och

7) marknadsdomstolen förklarar lediga att sökas tjänsterna som marknadsrättsdomare.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2002.

Helsingfors den 21 februari 2002

Justitieminister
Johannes Koskinen

Lagstiftningsrådet
Eija Siitari-Vanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.