112/2002

Given i Helsingfors den 15 februari 2002

Lag om ändring av 37 a och 42 § arbetstidslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i arbetstidslagen av den 9 augusti 1996 (605/1996) 37 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 963/1998, samt

fogas till 42 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2―4 mom. blir 3―5 mom., som följer:

37 a §
Individuell körjournal för motorfordons- förare

Motorfordonsföraren är skyldig att i körjournalen göra de anteckningar som den förutsätter och att under körningen ha med sig körjournalen för den innevarande veckan och för den sista dag han eller hon kört under föregående vecka.

42 §
Straffstadganden

För arbetstidsförseelse döms även en motorfordonsförare som försummar att göra de föreskrivna anteckningarna i körjournalen eller inte har den med sig under körningen.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2002.

RP 201/2001
ApUB 10/2001
RSv 166/2001

Helsingfors den 15 februari 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.