111/2002

Given i Helsingfors den 13 februari 2002

Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2002

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § lagen den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998):

1 §

Vid redovisning av till skatteåret 2002 hänförliga förskottsinnehållningar, kompletteringar av förskottet och förskott som betalas vid uppbörden samt kvarskatt som betalts innan beskattningen har slutförts tillämpas bestämmelserna i denna förordning.

2 §

Vid redovisning enligt 5 § lagen om skatteredovisning för skatteåret 2002 används följande utdelning:Statsskatt 39,22 %

Kommunalskatt 52,83 %

Kyrkoskatt 3,28 %

Försäkrads sjukförsäkringspremie 4,67 %

3 §

För redovisning enligt 5 § lagen om skatteredovisning för skatteåret 2002 beräknas kommunernas utdelning så, att den kommunalskatt som skall betalas enligt den verkställda beskattningen för 2000 rättas i enlighet med inkomstskattesatsen för 2002. Den på detta sätt erhållna kommunalskatt som skall betalas rättas med en koefficient som utgörs av förhållandet mellan invånarantalen för respektive kommun den 1 januari 2001 och den 1 januari 2000. Utdelningen för respektive kommun beräknas som den andel som den sålunda uppskattade kommunalskatten utgör av summan av alla kommuners motsvarande skatter.

Församlingarnas utdelning beräknas så, att från andelen kyrkoskatt som skall betalas avskiljs de evangelisk-lutherska församlingarnas sammanlagda andel, den tyska församlingens andel samt respektive ortodoxa församlings andel i en proportion som motsvarar debiteringen vid den senast verkställda beskattningen. Efter detta fastställs de evangelisk-lutherska församlingarnas andelar på motsvarande sätt som kommunernas utdelning, men med tillämpning av församlingens inkomstskattesats för 2002.

Innan kommunernas och de evangelisk-lutherska församlingarnas utdelning beräknas justeras den kommunalskatt som skall betalas och den kyrkoskatt som skall betalas på följande sätt:

Kommun och evangelisklutherska församling Nedsättning av kommunalskatt, euro Nedsättning av kyrkoskatt, euro
Halikko 2 060 000 177 000
Haukipudas 685 000 56 000
Joensuu 1 307 000 102 000
Juupajoki 282 000 25 000
Kempele 1 029 000 74 000
Lundo 90 000 6 000
Muurla 57 000 5 900
Nådendal 666 000 50 000
Pertteli 88 000 7 600
Salo 8 578 000 605 000
Sibbo 343 000 24 000
Uleåborg 6 358 000 442 000
4 §

Denna förordning träder i kraft den 18 februari 2002.

Helsingfors den 13 februari 2002

Finansminister
Sauli Niinistö

Konsultativ tjänsteman
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.