108/2002

Given i Helsingfors den 14 februari 2002

Statsrådets förordning om ändring av 9 § förordningen om inspektion av utländska fartyg i Finland

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

fogas till 9 § förordningen den 18 april 1997 om inspektion av utländska fartyg i Finland (325/1997) ett nytt 4 mom. som följer:

9 §
Utökad inspektion av vissa fartyg

Tillsynsmyndigheten skall från sådan utökad inspektion som avses i 1 och 3 mom. undanta sådana ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg på vilka har förrättats en inledande särskild besiktning enligt 17 d § och en regelbunden särskild besiktning enligt 17 f § lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995) på ett sätt som tillfredsställer tillsynsmyndigheten.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2002.

Rådets direktiv 1999/35/EG (31999L0035); EGT nr L 138, 1.6.1999, s. 1

Helsingfors den 14 februari 2002

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Regeringsråd
Aila Salminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.