103/2002

Given i Helsingfors den 7 februari 2002

Statsrådets förordning om ändring av 5 och 6 § statsrådets förordning om miljöministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, som fattats på föredragning från miljöministeriet,

ändras 5 § och 6 § 2 mom. statsrådets förordning av den 16 mars 2001 om miljöministeriet (295/2000) som följer:

5 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor är:

1) för kanslichefen, överdirektörerna och tjänstemän som är chefer för fristående enheter högre högskoleexamen och förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) för regeringsråd juris kandidatexamen samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

3) för regeringssekreterare juris kandidatexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde, samt

4) för lagstiftningsråd juris kandidatexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och med lagberedning.

6 §
Besättande av tjänsterna

Överdirektörer, regeringsråd, byggnadsråd, råd för internationella ärenden, miljöråd, regionplaneringsråd, bostadsråd, regionförvaltningsråd, lagstiftningsråd, direktörer, ekonomidirektörer, naturvårdsdirektörer, konsultativa tjänstemän och regeringssekreterare utnäms av statsrådet.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen kräver får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 7 februari 2002

Miljöminister
Satu Hassi

Lagstiftningsrådet
Riitta Rönn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.