92/2002

Given i Helsingfors den 7 februari 2002

Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli,

upphävs i reglementet för statsrådet av den 18 december 1995 (1522/1995) 5 § 8 a-punkten, sådan den lyder i förordning 133/1998,

ändras 5 § 8, 9 och 11 a-punkten,

av dessa lagrum 9 punkten sådan den lyder i förordning 255/2000 och 11 a-punkten sådan den lyder i förordning 730/2000, samt

fogas till 5 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 133/1988 och i förordning 1027/1998 samt i nämnda förordningar 255 och 730/2000 samt i förordning 418/2001, en ny 9 a-punkt som följer:

5 §

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande allmänna ärenden:


8) landskapens antal, områden och namn, områdena för samkommuner som sköter en uppgift som kommuner enligt bestämmelserna skall sköta gemensamt samt räddningsområdena,

9) länens områden samt länsstyrelsernas namn och verksamhetsställen, områdena för statens regionförvaltning, nödcentralskretsarna och häradenas områden samt tingsrätternas domkretsar, om indelningen inte följer häradsindelningen,

9 a) bestämmande av villkoren för samarbetet inom räddningsväsendet, om kommunerna inte når en överenskommelse om detta,


11 a) tillsättande av en delegation för förhandlingar om statsfördrag och andra internationella förpliktelser eller för internationella möten, när ärendet gäller flera än ett ministerium och beslutanderätten inte ankommer på republikens president,Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2002.

Helsingfors den 7 februari 2002

Statsminister
Paavo Lipponen

Regeringsråd
Seija Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.