78/2002

Given i Helsingfors den 30 januari 2002

Försvarsministeriets förordning om stöd för omskolning av en person som utnämnts till en militär tjänst som alltid besätts för viss tid

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 4 mom. lagen den 31 maj 1974 om försvarsmakten (402/1974, sådant detta lagrum lyder i lag 452/2001:

1 §

Utbildningsstöd eller tjänstgöringstidsersättning till den som utnämns till en i förordningen om tjänster som skall besättas för viss tid (1060/1994) avsedd militär tjänst flyter in för varje tjänstgöringsmånad räknat från tjänstgöringsförhållandets början.

Under tjänstgöringsförhållandet kan utbildningsstödet användas endast för ersättande av kostnader för studier som bedrivs utanför försvarsmakten och som avses i lagen om studieledighet (273/1979).

Om utbildningsstödet inte har använts under den tid tjänstgöringsförhållandet pågår betalas en lika stor tjänstgöringstidsersättning såsom engångsersättning när tjänstgöringsförhållandet upphör. Ersättningen skall betalas i sin helhet inom två år räknat från tjänstgöringsförhållandets upphörande.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2002.

Helsingfors den 30 januari 2002

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Äldre regeringssekreterare
Juha Sarkio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.