19/2002

Given i Helsingfors den 16 januari 2002

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenämndens prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § lagen den 13 december 2001 om veterinärmedicinska skadenämnden (1205/2001):

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För utlåtanden av veterinärmedicinska skadenämnden uppbärs 84 euro i handläggningsavgift.

2 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

Veterinärmedicinska skadenämndens prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder är

1) kopior och utdrag ur protokoll, vilka ges på beställning, och avsändandet av dem; och

2) utredningar som utförs på beställning.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2002 och gäller till och med den 31 december 2004.

Helsingfors den 16 januari 2002

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Regeringsråd
Kristiina Pajala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.