11/2002

Given i Helsingfors den 10 januari 2002

Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 14 § lagen om överlåtelseskatt

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 21 januari 2000 om ändring av 14 § lagen om överlåtelseskatt (52/2000), sådan den lyder ändrad genom lagen 1184/2000:

1 §

Lagen den 21 januari 2000 om ändring av 14 § lagen om överlåtelseskatt (52/2000), sådan den lyder ändrad genom lagen 1184/2000, träder i kraft den 17 januari 2002.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 17 januari 2002.

Helsingfors den 10 januari 2002

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.