Ursprungliga författningar: 2002

1371/2002
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de yrkesmässiga förutsättningar som gäller ansvariga föreståndare för serveringsställen för alkoholdrycker samt dessas ställföreträdare
1370/2002
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om upphävande av social- och hälsovårdsministeriets beslut om förlängning av serveringstiden för alkoholdrycker
1369/2002
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer
1368/2002
Arbetsministeriets förordning om pendlingsregioner
1367/2002
Arbetsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om ärenden som antecknas i utlåtandet
1366/2002
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2003
1365/2002
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider och ansökan beträffande nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2003
1364/2002
Jord- och skogsbruksministeriets förordning ändring av förordningen om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2002
1363/2002
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställande av systemet med exportbidrag och säkerheter samt import-, export- och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter
1362/2002
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
1361/2002
Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av 77 § inkomstskattelagen
1360/2002
Lag om ändring av inkomstskattelagen
1359/2002
Lag om ändring av 1 och 6 kap. sjölagen
1358/2002
Lag om sättande i kraft de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
1357/2002
Statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2003
1356/2002
Statsrådets förordning om nationellt stöd för växtodling 2003
1355/2002
Statsrådets förordning om nordligt stöd 2003
1354/2002
Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2003
1353/2002
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av djurstöd
1352/2002
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2003
1351/2002
Statsrådets förordning om arbetskraftspolitiska förutsättningar för arbetslöshetsförmåner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.