Ursprungliga författningar: 2001

1400/2001
Statsrådets förordning om de principer som skall följas i råvarugarantiverksamheten
1399/2001
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § förordningen om skatteredovisning
1398/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om beskattningsförfarande
1397/2001
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1396/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fritt bildningsarbete
1395/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1394/2001
Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av 12 § lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
1393/2001
Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1392/2001
Lag om ändring av 4 § lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
1391/2001
Lag om ändring av 8 § lagen om yrkesutbildning
1390/2001
Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete
1389/2001
Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1388/2001
Lag om skatt för titlar
1387/2001
Lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar
1386/2001
Lag om ändring av 29 a § sjukförsäkringslagen
1385/2001
Lag om ändring av folkhälsolagen
1384/2001
Lag om ändring av 4 och 11 § lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden
1383/2001
Lag om företagshälsovård
1382/2001
Lag om ändring av 19 § lagen om utländska försäkringsbolag
1381/2001
Lag om ändring av 2 kap. 2 § och 2 a kap. 11 § lagen om försäkringsbolag
1380/2001
Lag om ändring av trafikförsäkringslagen
1379/2001
Finansministeriets förordning om ändring av 1 § finansministeriets beslut om uppbörd av fordonsskatt
1378/2001
Inrikesministeriets förordning om avgifter för gränsbevakningsväsendets prestationer
1377/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställigheten av livsmedelsstöd som beviljas biståndsorganisationer av Europeiska gemenskapens medel
1376/2001
Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer
1375/2001
Statsrådets förordning om ändring av 1 § statsrådets förordning om maximibeloppen av statens affärsverks kortfristiga lån
1374/2001
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om utverkande av tillstånd till föranstaltande av vissa nöjen och hållande av spelautomat
1373/2001
Försvarsministeriets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den fredsbevarande personalen
1372/2001
Statsrådets förordning om ändring av 1 § statsrådets förordning om användningen av indexvillkor i byggnadsentreprenadavtal
1371/2001
Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om accis på elström och vissa bränslen
1370/2001
Statsrådets förordning om avgift för beslut som gäller exporttillstånd för försvarsmateriel och som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde
1369/2001
Försvarsministeriets arbetsordning
1368/2001
Statsrådets förordning om försvarsministeriet
1367/2001
Lag om ändring av 4 § lotteriskattelagen
1366/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2001
1365/2001
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets arbetsordning
1364/2001
Inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer
1363/2001
Miljöministeriets förordning om upphävande av miljöministeriets beslut om de regionala miljöcentralernas uppgifter vid förvärv av naturskyddsområden
1362/2001
Miljöministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som gäller Europeiska gemenskapens miljömärke
1361/2001
Statsrådets förordning om avgifter för penningspelstillstånd och om storleken av avgifterna
1360/2001
Lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna
1359/2001
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut om sysselsättningsvillkor
1358/2001
Statsrådets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls ur registret över företags- och organisationsnummer
1357/2001
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § förordningen om arvoden och lösen till mönstringsförrättare
1356/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om arvoden och ersättningar för besiktning av tryckkärl i fartyg
1355/2001
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § förordningen om erläggande av avgift för bestämmande och utmärkande av fartygs lastlinjer
1354/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om vissa arvoden och ersättningar för besiktning och kontroll av fartyg samt fastställande av isavgiftsklass
1353/2001
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 11 § förordningen om kanalavgifter
1352/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om farledsavgift
1351/2001
Republikens presidents förordning om ändring av 1 § förordningen om arvoden, ersättningar och avgifter för skeppsmätning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.