Ursprungliga författningar: 2001

100/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om desinficering av transportfordon avsedda för landsvägstransport för att förhindra spridning av djursjukdomar
99/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om upprättande av journalhandlingar samt om förvaring av dem och annat material som hänför sig till vård
98/2001
Statsrådets förordning om fastställande av moderskapsunderstödets storlek
97/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
96/2001
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets beslut om den praktiska efrarenhet som krävs för OFR-examen
95/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om enhetspriser och normskördar som används vid beräkning av skördeskador 2000
94/2001
Statsrådets förordning om Livsmedelsdelegationen
93/2001
Statsrådets förordning om ändring av 21 och 22 § förordningen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare
92/2001
Statsrådets förordning om ändring av 18 § förordningen om avträdelsepension
91/2001
Statsrådets förordning om ändring av 30 och 31 § förordningen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
90/2001
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utrikesförvaltningen
89/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Republiken Sydafrika om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
88/2001
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Republiken Sydafrika om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar
87/2001
Lag om ändring av 92 § lagen om hyra av bostadslägenhet
86/2001
Lag om ändring av 1 § familjevårdarlagen
85/2001
Lag om ändring av 16 a § lagen om olycksfallsförsäkring
84/2001
Lag om ändring av 7 b § lagen om statens pensioner
83/2001
Lag om ändring av 50 § lagen om sjömanspensioner
82/2001
Lag om ändring av 20 a § lagen om pension för lantbruksföretagare
81/2001
Lag om ändring av 11 a § lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare
80/2001
Lag om ändring av 13 b § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden
79/2001
Lag om ändring av 7 c § lagen om pension för arbetstagare
78/2001
Lag om ändring av 4 och 9 § lönegarantilagen
77/2001
Lag om ändring av 2 § lagen om försök med alterneringsledighet
76/2001
Lag om ändring av 18 § lagen om yrkesutbildning
75/2001
Lag om ändring av 27 § personalfondslagen
74/2001
Lag om ändring av lagen om utstationerade arbetstagare
73/2001
Lag om ändring av lagen om hushållsarbetstagares arbetsförhållande
72/2001
Lag om ändring av 47 kap. 4 och 5 § strafflagen
71/2001
Lag om ändring av 10 § lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män
70/2001
Lag om ändring av 10 e § lagen om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet
69/2001
Lag om ändring av 10 och 11 § lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden
68/2001
Lag om ändring av 11 § lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning
67/2001
Lag om ändring av 3 och 11 e § lagen om samarbete inom företag
66/2001
Lag om ändring av lagen om studieledighet
65/2001
Lag om ändring av semesterlagen
64/2001
Lag om ändring av arbetstidslagen
63/2001
Lag om ändring av 23 g § sjukförsäkringslagen
62/2001
Lag om ändring av lagen om arbetsmarknadsstöd
61/2001
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
60/2001
Lag om ändring av 6 § lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
59/2001
Lag om ändring av lagen om arbetsdomstolen
58/2001
Lag om ändring av 2 § lagen om kollektivavtal
57/2001
Lag om ändring av 3 § lagen om unga arbetstagare
56/2001
Lag om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan
55/2001
Arbetsavtalslag
54/2001
Finansministeriets arbetsordning
53/2001
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om fördelningsgrunderna för understöd för reparation av bostäder
52/2001
Finansministeriets förordning om grunderna för beskattningsvärdet av affärsaktier
51/2001
Kommunikationsministeriets förordning om Vägförvaltningens avgifter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.