Ursprungliga författningar: 2001

700/2001
Lag om ändring av 5 § lagen om räntestöd för ägarbostadslån
699/2001
Lag om ändring av 6 § lagen om ändring av lånevillkoren för hyreshuslån
698/2001
Lag om ändring av aravalagen
697/2001
Statsrådets förordning om kommunikationsförvaltningen
696/2001
Lag om ändring av 7 § kemikalielagen
695/2001
Lag om ändring av 7 och 19 § produktsäkerhetslagen
694/2001
Lag om ändring av lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel
693/2001
Lag om ändring av 14 § lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
692/2001
Lag om ändring av 11 § livsmedelslagen
691/2001
Lag om ändring av hälsoskyddslagen
690/2001
Lag om ändring av 5 och 6 § folkhälsolagen
689/2001
Lag om ändring av 7 c § lagen om statsbudgeten
688/2001
Statsunderstödslag
687/2001
Statsrådets förordning om minoritetsombudsmannen
686/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Finland, Estland och Sverige om en gemensam avgränsningspunkt i Östersjön
685/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av en ändring av överenskommelsen om skydd av fladdermöss i Europa
684/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Rumänien om återtagande av personer
683/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ryssland om internationell landsvägtrafik och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
682/2001
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Ryssland om internationell landsvägstrafik
681/2001
Statsrådets förordning om ändring av 6 § statsrådets beslut om storleken av avgångsbidraget för statstjänstemän
680/2001
Statsrådets förordning om ändring av 10 § förordningen om avgångsbidrag för statstjänstemän
679/2001
Statsrådets förordning om ändring av 8 § förordningen om tjänsteed och tjänsteförsäkran samt domared och domarförsäkran
678/2001
Statsrådets förordning om ändring av 9 § straffregisterförordningen
677/2001
Statsrådets förordning om ändring av 4 § förordningen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder
676/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen angående övervakning av villkorligen frigiven fånge
675/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om tvångsinrättning
674/2001
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 9 § förordningen angående verkställighet och tillämpning av lagen om internering av farliga återfallsförbrytare
673/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen angående unga förbrytare
672/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om försöksverksamhet med ungdomsstraff
671/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om verkställighet av samhällstjänst
670/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om samhällstjänst
669/2001
Statsrådets förordning om ändring av fångvårdsförordningen
668/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Fångvårdens utbildningscentral
667/2001
Republikens presidents förordning om ändring av 6 § förordningen om fångvårdens förtjänstkors
666/2001
Statsrådets förordning om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
665/2001
Statsrådets förordning om statsborgen i enlighet med lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
664/2001
Statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen
663/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om fastställande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon
662/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Finland och Sverige för att förbättra flygsäkerheten i samband med flygning med militära luftfartyg
661/2001
Lag om ändring av utlänningslagen
660/2001
Lag om minoritetsombudsmannen
659/2001
Inrikesministeriets förordning om förhöjning av parkeringsbot
658/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Litauen om social trygghet
657/2001
Lag om ändring av 5 § lagen om rannsakningsfängelse
656/2001
Lag om ändring av 2 kap. 9 b § lagen om verkställighet av straff
655/2001
Lag om ändring av 5 kap. 11 § tvångsmedelslagen
654/2001
Lag om ändring av strafflagen
653/2001
Undervisningsministeriets förordning om grunderna för avgifter för undervisning vid yrkeshögskolor
652/2001
Statsrådets förordning om vuxenutbildningsstöd
651/2001
Statsrådets förordning om stödjande av vattendragsåtgärder

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.