Ursprungliga författningar: 2001

750/2001
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av trafikministeriets beslut om specialtransporter och specialtransportfordon
749/2001
Statsrådets förordning om säkerheten i drivningsarbete
748/2001
Statsrådets förordning om ändring av bokföringsförordningen
747/2001
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Makedonien om främjande av och skydd för investeringar
746/2001
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Bosnien-Hercegovina om främjande av och skydd för investeringar
745/2001
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 8 § trafikministeriets beslut om iståndsättning av skadade fordon och hopmontering av fordon av komponenter
744/2001
Handels- och industriministeriets förordning om Finnvera Abp:s kapitalgarantier
743/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om klassificering av risker och bestämmande av försäkringspremien enligt hur farligt yrket eller arbetet är samt om hur försäkringstagarens egen skadestatistik skall beaktas när försäkringspremien bestäms enligt 35 § lagen om olycksfallsförsäkring
742/2001
Statsrådets förordning om ändring av 1 § bostadsbidragsförordningen
741/2001
Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen med stadgar för trafikförsäkringscentralen
740/2001
Statsrådets förordning om undersökning av trafikolyckor på väg och i terräng
739/2001
Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen
738/2001
Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet
737/2001
Lag om ändring av 6 och 24 § livsmedelslagen
736/2001
Statsrådets förordning om sälskyddsområden
735/2001
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av skoltlagen 43 § 2 mom.
734/2001
Lag om ändring av lagen om studiestöd
733/2001
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
732/2001
Lag om ändring av folkpensionslagen
731/2001
Lag om Folkpensionsanstalten
730/2001
Lag om ändring av lagen om vårdbidrag för barn
729/2001
Lag om ändring av lagen om handikappbidrag
728/2001
Lag om ändring av lagen om betalning av fronttillägg utomlands
727/2001
Lag om ändring av lagen om frontmannapension
726/2001
Lag om ändring av familjepensionslagen
725/2001
Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
724/2001
Lag om ändring av folkpensionslagen
723/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av utbildningsanslag i anslutning till jordbrukets miljöstöd år 2001
722/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket
721/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättande av restriktionsområden på grund av amerikansk yngelröta hos bin i Ruokolahti kommun
720/2001
Inrikesministeriets förordning om räddningsbilar
719/2001
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § statsrådets beslut om svåra sjukdomar samt om kliniska näringspreparat som används vid behandling av dessa och som ersätts enligt sjukförsäkringslagen
718/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringarna av konventionen om upprättandet av en europeisk organisation för utnyttjande av meteorologiska satelliter (Eumetsat)
717/2001
Lag om ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som föranleder risk för cancersjukdom
716/2001
Statsrådets förordning om EG-typgodkännande av traktorer
715/2001
Statsrådets förordning om kemiska agenser i arbetet
714/2001
Skattestyrelsens beslut om slutförande av 2001 års fastighetsbeskattning
713/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av stödet för projekt för utveckling av landsbygden år 2001
712/2001
Statsrådets förordning om ändring av 57 § statsrådets förordning om utveckling av landsbygden
711/2001
Statsrådets förordning om luftkvaliteten
710/2001
Statsrådets förordning om ändring av 9 och 10 § sjukförsäkringsförordningen
709/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakningsprogram av salmonella hos hönor
708/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om växtskyddskrav vid import, export och marknadsföring av växtprodukter
707/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om de krav i fråga om djursjukdomar som ställs vid import från tredje land av vissa djur samt embryon och könsceller från dem
706/2001
Inrikesministeriets förordning om gränszon och om gränszonens bakre gräns
705/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättande av vissa i 5 a § sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som får säljas utan recept
704/2001
Statsrådets förordning om ändring av 7 § förordningen om Försäkringsinspektionen
703/2001
Lag om ändring av 14 § lagen om bostadssparpremier
702/2001
Lag om betalning av bostadssparpremie i samband med bostadssparavtal som ingåtts före 1993
701/2001
Lag om ändring av 5 § lagen om statsborgen för ägarbostadslån

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.