Ursprungliga författningar: 2001

900/2001
Lag om ändring av 3 § lagen om bostadshusreservering vid beskattningen
899/2001
Lag om ändring av inkomstskattelagen för gårdsbruk
898/2001
Lag om ändring av 13 och 33 § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
897/2001
Lag om ändring av förmögenhetsskattelagen
896/2001
Lag om ändring av inkomstskattelagen
895/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av Finlands torskkvot för år 2001
894/2001
Lag om ändring av lagen om rättegång i brottmål
893/2001
Lag om upphävande av vissa bestämmelser om förverkandepåföljder
892/2001
Lag om ändring av lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
891/2001
Lag om ändring av djurskyddslagen
890/2001
Lag om ändring av 14 § lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om ett internationellt energiprogram och om tillämpningen av avtalet
889/2001
Lag om ändring av 41 § foderlagen
888/2001
Lag om ändring av 21 § gödselmedelslagen
887/2001
Lag om ändring av 8 § lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik
886/2001
Lag om ändring av livsmedelslagen
885/2001
Lag om ändring av 49 § beredskapslagen
884/2001
Lag om ändring av 9 § lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning
883/2001
Lag om ändring av 14 § lagen om begränsning av utförseln av kulturföremål
882/2001
Lag om ändring av 2 a och 4 § lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen
881/2001
Lag om ändring av 19 § skogslagen
880/2001
Lag om ändring av 73 § kärnenergilagen
879/2001
Lag om ändring av 6 § lagen om fredning av vraket efter passagerarfartyget Estonia
878/2001
Lag om ändring av 59 § naturvårdslagen
877/2001
Lag om ändring av lagen om fiske
876/2001
Lag om ändring av 80 § jaktlagen
875/2001
Lag om ändring av strafflagen
874/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid skogscentralerna och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio
873/2001
Inrikesministeriets förordning om den utbildning som krävs av kommunala brandkårers personal i bisyssla och av avtalsbrandkårers personal som deltar i frivilligt släcknings- och räddningsarbete
872/2001
Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om när vissa beslut som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde och hör till undervisningsministeriets förvaltningsområde skall vara avgiftsbelagda och om storleken av avgifterna
871/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp 2001
870/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för Livsmedelsverkets prestationer
869/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de indextal som avses i 9 § lagen om pension för arbetstagare
868/2001
Finansministeriets förordning om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer
867/2001
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets arbetsordning
866/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning
865/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om studiestöd
864/2001
Lag om ändring av lagen om kollektivavtal
863/2001
Lag om ändring av 8 § lagen om lönegaranti för sjömän
862/2001
Lag om ändring av 9 § lönegarantilagen
861/2001
Lag om ändring av 21 § sysselsättningslagen
860/2001
Lag om ändring av 105 a och 143 § inkomstskattelagen
859/2001
Lag om ändring av 23 § lagen om förskottsuppbörd
858/2001
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
857/2001
Justitiekanslerns i statsrådet beslut om avgifter för justitiekanslersämbetets prestationer
856/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för taxan enligt 7 § sjukförsäkringslagen gällande ersättande av tandläkararvoden och tandvård
855/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för taxan enligt 8 § sjukförsäkringslagen gällande ersättande av undersökning och behandling
854/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för taxan enligt 7 § sjukförsäkringslagen gällande ersättande av läkararvoden
853/2001
Statsrådets förordning om ändring av 7 § förordningen om stöd för närståendevård
852/2001
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden
851/2001
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om forskningsinstitutet för fysik

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.