Ursprungliga författningar: 2001

950/2001
Lag om registrerat partnerskap
949/2001
Skattestyrelsens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning
948/2001
Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer
947/2001
Inrikesministeriets förordning om skyddsrum av skyddslass S1 och K av armerad betong
946/2001
Finansministeriets förordning om när Statistikcentralens prestationer skall vara avgiftsbelagda
945/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstider år 2001 för djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen
944/2001
Statsrådets förordning om ändring av 17 § förordningen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
943/2001
Statsrådets förordning om ändring av sysselsättningsförordningen
942/2001
Statsrådets förordning om ändring av 8 § förordningen om lönegaranti för sjömän
941/2001
Statsrådets förordning om ändring av 9 § lönegarantiförordningen
940/2001
Statsrådets förordning om ändring av 3 § statsrådets beslut om ersättning för kostnader för flyktingar och vissa andra invandrare samt för arrangemang vid mottagande av asylsökande
939/2001
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förmåner i samband med arbetskraftsservice
938/2001
Lag om ändring av lagen om statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen
937/2001
Lag om ändring av 13 och 15 § lagen om miljöskadeförsäkring
936/2001
Lag om ändring av 5 § lagen om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land
935/2001
Lag om ändring av 12 § lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
934/2001
Lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden
933/2001
Undervisningsministeriets förordning om utbildningsstyrelsens och länsstyrelsernas behörighet i ärenden som gäller strukturfonderna
932/2001
Undervisningsministeriets förordning om beaktande av ekonomiskt stöd motsvarande studiepenning vid beviljande av studiepenning
931/2001
Undervisningsministeriets förordning om beloppet av studiestödets bostadstillägg i länder med låg hyresnivå
930/2001
Lag om ändring av 2 och 4 § lagen om skattetillägg och förseningsränta
929/2001
Lag om upphävande av 25 § 2 mom. lagen om skatteuppbörd
928/2001
Lag om ändring av lagen om fordonsskatt
927/2001
Lag om ändring av 5 § lagen om bränsleavgift
926/2001
Lag om ändring av lagen om skatt på motorfordon
925/2001
Lag om ändring av bilskattelagen
924/2001
Lag om ändring av 4 § lagen om oljeavfallsavgift
923/2001
Lag om ändring av 4 § avfallsskattelagen
922/2001
Lag om ändring av den accistabell som utgör bilaga till lagen om tobaksaccis
921/2001
Lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
920/2001
Lag om ändring av lagen om läskedrycksaccis
919/2001
Lag om ändring av lagen om accis på elström och vissa bränslen
918/2001
Lag om ändring av lagen om accis på flytande bränslen
917/2001
Lag om ändring av lagen om påförande av accis
916/2001
Lag om ändring av 5 § lagen om beskattning i vissa fall av varor, som säljes ombord på passagerarfartyg i utrikestrafik
915/2001
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
914/2001
Lag om ändring av 5 och 12 § byggskattelagen
913/2001
Lag om ändring av 3 och 9 § lagen om hundskatt
912/2001
Lag om ändring av 22 § fastighetsskattelagen
911/2001
Lag om ändring av 27 § lagen om överlåtelseskatt
910/2001
Lag om ändring av lotteriskattelagen
909/2001
Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva
908/2001
Lag om ändring av 4 a § lagen om skatteförvaltningen
907/2001
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
906/2001
Lag om upphävande av 3 § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
905/2001
Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd
904/2001
Lag om ändring av 6 § lagen om källskatt på ränteinkomst
903/2001
Lag om ändring av 2 § lagen om källskatt för löntagare från utlandet
902/2001
Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet
901/2001
Lag om ändring av 2 a § lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.