Ursprungliga författningar: 2001

1550/2001
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningarna angående bringande i verkställighet av den provisoriska handelsöverenskommelsen mellan Finland och Schweiz och dess tilläggsavtal och om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen angående godkännande av vissa stadganden i ett tilläggsavtal till den provisoriska handelsöverenskommelsen mellan Finland och Schweiz
1549/2001
Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om Finlands anslutning till tillämpningskonventionen till Schengenavtalet om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna och i slutakten till anslutningsavtalet samt i samarbetsavtalet mellan Schengenstaterna och Island och Norge
1548/2001
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om Finlands anslutning till tillämpningskonventionen till Schengenavtalet om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna och i slutakten till anslutningsavtalet samt i samarbetsavtalet mellan Schengenstaterna och Island och Norge
1547/2001
Lag om ändring av 2 och 3 kap. konsumentskyddslagen
1546/2001
Lag om ändring av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
1545/2001
Lag om ändring av 1 § lagen om offentlighet vid rättegång
1544/2001
Lag om ändring av lagen om utnämning av domare
1543/2001
Lag om ändring av 8 c och 8 d § lagen om försäkringsmäklare
1542/2001
Lag om ändring av 14 a kap. lagen om försäkringsbolag
1541/2001
Lag om ändring av 21 § lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
1540/2001
Lag om ändring av 52 och 53 § alkohollagen
1539/2001
Lag om ändring av 35 § lagen om televisions- och radioverksamhet
1538/2001
Lag om ändring av 14 § lagen om indrivning av fordringar
1537/2001
Lag om ändring av 2 § lagen om reglering av avtalsvillkor mellan näringsidkare
1536/2001
Lag om ändring av 7 kap. 1 och 2 § värdepappersmarknadslagen
1535/2001
Lag om ändring av 86 och 87 § kreditinstitutslagen
1534/2001
Lag om ändring av lagen om Konsumentverket
1533/2001
Lag om ändring av lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande
1532/2001
Lag om ändring av 7 och 8 § lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet
1531/2001
Lag om upphävande av lagen om konkurrensrådet
1530/2001
Lag om ändring av lagen om offentlig upphandling
1529/2001
Lag om ändring av lagen om konkurrensbegränsningar
1528/2001
Lag om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden
1527/2001
Marknadsdomstolslag
1526/2001
Lag om ändring av 51 kap. strafflagen
1525/2001
Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar
1524/2001
Lag om ändring av lagen om aktiebolag
1523/2001
Lag om upphävande av 2 § 10 punkten lagen om finansinspektionen
1522/2001
Lag om ändring av 53 och 81 § lagen om placeringsfonder
1521/2001
Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag
1520/2001
Lag om ändring av 5 a § lagen om värdeandelskonton
1519/2001
Lag om ändring av lagen om värdeandelssystemet
1518/2001
Lag om ändring av lagen om handel med standardiserade optioner och terminer
1517/2001
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen
1516/2001
Lag om ändring av 4 § lagen om överlåtelseskatt
1515/2001
Lag om ändring av 24 och 122 § inkomstskattelagen
1514/2001
Lag om ändring av 10 § lagen om borgen och tredjemanspant
1513/2001
Lag om ändring av 6 § lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem
1512/2001
Lag om ändring av 11 f § lagen om konkurrensbegränsningar
1511/2001
Lag om ändring av handelsregisterlagen
1510/2001
Lag om ändring av 2 § lagen om företagssanering
1509/2001
Lag om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet
1508/2001
Lag om ändring av lagen om statens säkerhetsfond
1507/2001
Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag
1506/2001
Lag om ändring av lagen om hypoteksbanker
1505/2001
Lag om ändring av lagen om hypoteksföreningar
1504/2001
Lag om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform
1503/2001
Lag om upphävande av lagen om ombildning av sparbank till bank i aktiebolagsform
1502/2001
Sparbankslag
1501/2001
Lag om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.