1568/2001

Utfärdat i Helsingfors den 18 december 2001

Skattestyrelsens beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur

Skattestyrelsen har med stöd av 21 § förmögenhetsskattelagen av den 30 december 1992 (1537/1992) förordnat, att följande grunder skall iakttagas vid fastställandet av det gängse värdet för husdjur:

1 §

Såsom gängse värdet av husdjur anses följande medelvärden per djur:

Hästar av finsk ras
1–2 år gamla 2 600 mk 437,29 €
3–4 år gamla 3 600 mk 605,48 €
5–14 år gamla 4 500 mk 756,85 €
över 14 år gamla 4 200 mk 706,39 €
Varmblodiga sporthästar
1–2 år gamla 3 200 mk 538,20 €
3–4 år gamla 4 600 mk 773,66 €
5–10 år gamla 5 200 mk 874,58 €
över 10 år gamla 4 400 mk 740,03 €
Ponnyer 2 000 mk 336,38 €
Nötdjur
Tjurar, över 2 år gamla 4 000 mk 672,75 €
Ungtjurar, 1–2 år gamla 2 400 mk 403,65 €
Kor 2 800 mk 470,93 €
Kvigor, 1–2 år gamla 2 600 mk 437,29 €
Kalvar, under 1 år gamla 600 mk 100,91 €
Svin
Galtar 1 500 mk 252,28 €
Suggor, över 8 månader gamla 1 350 mk 227,05 €
Svin, 6–8 månader gamla 700 mk 117,73 €
Gödsvin, 3–6 månader gamla 450 mk 75,68 €
Gödsvin, 2–3 månader gamla 250 mk 42,05 €
Grisar, under 2 månader gamla 150 mk 25,23 €
Får
Fårhonor, över 1 år gamla 160 mk 26,91 €
Andra får 130 mk 21,86 €
Getter
Gethonor, över 1 år gamla 150 mk 25,23 €
Andra getter 120 mk 20,18 €
Renar
Över 1 år gamla 1 200 mk 201,83 €
Under 1 år gamla 500 mk 84,09 €
Fjäderfä
Värphönor, över 6 månader gamla 7 mk 1,18 €
Värphönor, under 6 månader gamla 10 mk 1,68 €
Hönor, som uppföds till slaktdjur 4 mk 0,67 €
2 §

Djur som är värdefullare än medelgoda djur värderas till värden som är högre än i detta beslut nämnda.

3 §

De husdjur som inte nämns i detta beslut, värderas till det sannolika överlåtelsepriset.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas vid förmögenhetsbeskattningen för år 2001.

Helsingfors den 18 december 2001

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Kari Pilhjerta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.