1567/2001

Utfärdat i Vanda den 13 december 2001

Luftfartsverkets meddelande om luftfartsbestämmelse

Luftfartsverket meddelar, att Luftfartsverket har utfärdat följande luftfartsbestämmelse med stöd av 24 § 2 mom. lagen den 2 augusti 1994 om transport av farliga ämnen (719/1994) sådant det lyder i lag 124/2001:

Bestämmelsens rubrik beteckning utfärdad träder i kraft
Flygtransport av farligt gods OPS M1-18, ändring 3 13.12.2001 15.1.2002

Luftfartsbestämmelsen har publicerats i föreskriftssamlingen som ges ut av Luftfartsinspektionen, en myndighetsenhet vid Luftfartsverket. Bestämmelsen kan fås från Luftfartsverkets kundservice, besöksadress Luftfartsväg 9, Vanda, och telefon (09) 8277 2050. Postadressen är PB 50, 01531 VANDA.

Vanda den 13 december 2001

Biträdande direktör
Hannu Luukkonen

Byråingenjör
Jorma Kivinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.