1566/2001

Given i Helsingfors den 19 december 2001

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets beslut om konkurrensverkets avgiftsbelagda prestationer

Handels- och industriministeriet har

ändrat den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets beslut av den 17 februari 2000 om konkurrensverkets avgiftsbelagda prestationer (185/2000) som följer:Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 19 december 2001

Minister
Kimmo Sasi

Överinspektör
Ulla Karhu

Bilaga

Avgiftstabell

1) dispens enligt 19 § lagen om konkurrensbegränsningar 1 682 €

2) icke-ingripandebesked enligt 19 a § lagen om konkurrensbegräsningar 673 €

Ifall både icke-ingripandebesked och dispens alternativt söks samtidigt, uppbärs avgiften för dispensen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.