1565/2001

Given i Helsingfors den 19 december 2001

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning om Konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer

Handels- och industriministeriet har

ändrat den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning den 28 februari 2001 om Konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer (197/2001) som följer:



Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 19 december 2001

Minister
Kimmo Sasi

Överinspektör
Ulla Karhu

Bilaga

Avgiftstabell

Konsumentverkets offentligrättsliga prestationer

Ett beslut med anledning av ansökan är avgiftsbelagt även då ansökan avslås. I avgifterna ingår inte de kostnader som hänför sig till faktureringen och som uppbärs skilt. Följande avgifter uppbärs för nedanstående prestationer:

1) ansökan om registrering av en idkare av paketreserörelse 277,51 €
2) årlig kontroll av säkerheter enligt 8 § lagen om paketreserörelser 218,64 €/år
3) undantag som nämns i 24 § 4 mom. produktsäkerhetslagen (914/1986) 622,30 €
4) beslut med anledning av ansökan om registrering av en tillverkare av ett kosmetiskt preparat, person eller firma för vars räkning ett kosmetiskt preparat tillverkats eller importör av ett kosmetiskt preparat 84,09 €
5) beslut med anledning av ansökan om ändring av anmälan om registrering av en tillverkare av ett kosmetiskt preparat, person eller firma för vars räkning ett kosmetiskt preparat tillverkats eller importör av ett kosmetiskt preparat 33,64 €
6) utdrag ur registret över paketrörelser 10,09 €

Ingen avgift för den årliga kontroll av säkerheter som anges i 2 punkten uppbärs för det första registreringsåret.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.