1557/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om statsunderstöd för främjande av hästuppfödning och stödjande av hästsport

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministern, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs förordningen den 20 mars 1992 om statsunderstöd för främjande av hästuppfödning och stödjande av hästsport (244/1992).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.