1555/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av överenskommelsen med Sverige om automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Finland och Sverige

I enlighet med republikens presidents beslut, tillkommet på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Det genom notväxling den 6 november 2001 ingångna avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Finland och Sverige om automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Finland och Sverige (FördS 58-59/1979) träder för Finlands del internationellt i kraft den 1 januari 2002 så som därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i avtalet är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 93/2001)

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Tf. utrikesminister Statsminister
Paavo Lipponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.